برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Contact us


Tell : 04133378093

Fax : 04133378093

Tell Secretariat : 04133369543

Tell office hospital : 04133364901

Address : Tuberculosis and Lung Diseases Research Center -Tabriz University of Medical Sciences  -University Street - Tabriz- Iran